Βιβλία

Έχουμε συγκεντρώσει βιβλία που έχουν σχέση με το Digital Wellness και μπορούν να βοηθήσουν όποιον θέλει να ξεκινήσει με την εύρεση της ισορροπίας στην ψηφιακή ζωή. Τα περισσότερα είναι στα αγγλικά λόγω της έλλειψης ελληνικής βιβλιογραφίας για το θέμα, η λίστα ανανεώνεται διαρκώς!

(Περισσότερες ιδέες και άρθρα μπορείτε να βρείτε εδώ)